วันทนา เอฟสมาน
หัวหน้าแผนกวิชา
 


ร้าน BCBAT โดยนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการขาย จัดจำหน่ายกาแฟปั่น รสชาติเข้าข้น หวานมันน้ำปั่น หลากหลายรสชาติ อาทิ น้ำส้มปั่น นมเย็น ชาเขียว น้ำองุ่น ราคาย่อมเยา
นันทพร หาญวิทยสกุล


นัฏศิมล อินทะกนก


ธันยพร ตันติ์ดนัย


วริษฐา ตุลาธร


อรอุสา ตันเซียน


 

 

 
 

ข้อมูลประกันคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา 2560

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2/2560

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 1/2560

ข้อมูลประกันคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา 2559

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2/2559

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 1/2559

ข้อมูลประกันคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา 2558

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2/2558

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 1/2558