วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
bcbat.bkk2012@gmail.com
02-914-3172-3

งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 

งานประกันคุณภาพ /แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ /ภาคเรียนที่ 2562

รายงานการดำเนินโครงการ
  รายงานผลการดำเนินงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 2562
  โครงงานวิทยาศาสตร์-ไวน์ลิ้นจี่ผสมแครอท ระดับภาค
  เกียรติบัตรโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช.และ ปวส.
  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแผนกสามัญ
 

 

 
หัวข้องานประกันคุณภาพ
   แผนภูมิวิชา
   การประะกันคุณภาพ
   รายงานการดำเนินโครงการ