วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
bcbat.bkk2012@gmail.com
02-914-3172-3

งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 

ข้อมูลประกันคุณภาพ / แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก /ภาคเรียนที่ 2562

 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
งานประกันคุณภาพ
    แผนภูมิวิชา
    การประะกันคุณภาพ
    รายงานการดำเนินโครงการ