วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
bcbat.bkk2012@gmail.com
02-914-3172-3
img


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประกันคุณภาพ

  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
วันที่ประกาศ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
13-09-2562  à¸£à¸²à¸¢à¸‡à¸²à¸™à¸à¸²à¸£à¸›à¸£à¸°à¹€à¸¡à¸´à¸™à¸•à¸™à¹€à¸­à¸‡ SAR 2561
01-10-2562  à¹à¸šà¸šà¸Ÿà¸­à¸£à¹Œà¸¡ การประกันคุณภาพรายบุคคล SAR 1.1-1.6