วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาวิชาทหาร

การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558
ปฎิทินการปฏิบัติงาน ชมรม นักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2558
ประกาศกำหนดฝึกภาคสนามเขาชนไก่นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2,3 ชาย หญิง ประจำปี 2557
ประกาศ!!กำหนดสอบภาคทฤษฎีปี 3,4 ชาย หญิง และสถานที่สอบประจำปี 2557
รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียมการดำเนินการ นำปลด นศท. ปีการศึกษา 2557
บัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหารและผลการสอบ ประจำปีการศึกษา 2557
        - ชั้นปี 1 (ชาย)
        - ชั้นปี 1 (หญิง)
        - ชั้นปี 2 (ชาย)
        - ชั้นปี 2 (หญิง)
        - ชั้นปี 3 (ชาย)
        - ชั้นปี 4 (ชาย)
        - ชั้นปี 4 (หญิง)
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ชมรม นักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2557
ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2557 


วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ