วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

แสดงภาพกิจกรรม


หน้าแรก / แสดงภาพกิจกรรม
รูปภาพ รายละเอียดภาพกิจกรรม  

เมื่อ วันที่ 12 มิถุนายน 2563

คณะผู้บริหาร​และทีมงานทุกท่าน​ ประชุมชี้แจงผลิตสื่อการสอนออนไลน์​ ณ.ห้องประชุม​เทวาภิรมย์

[ประมวลภาพ]

เมื่อ วันที่ 16 มิถุนายน 2563

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ร่วมกับ งานโครงการพิเศษฯ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ นำคณะครู อาจารย์ และนักเรียน ลงพื้นที่วัดสิงห์ ปทุมธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริการวิชาการ วิชาชีพ งานจิตอาสา เพื่อยกระดับการจัดการศึกษา และพัฒนาชุมชนในกิจกรรมบริการวิชาชีพให้ประชาชนชุมชนและหน่วยงาน ประกอบด้วย กิจกรรม Fix It Center ล้างแอร์ ซ่อมพัดลม กิจกรรมทำย่ามสำหรับพระภิกษุสงฆ์ ทำเจลล้างมือ สกรีนถุงผ้า และสอนทำอาหาร

[ประมวลภาพ]

เมื่อ วันที่ 12 มิถุนายน 2563

คณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชาทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ภาษานานาชาติ

[ประมวลภาพ]

เมื่อ วันที่ 11 มิถุนายน 2563

คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพร่วมกันทำหน้ากากอนามัยทางเลือกเพื่อช่วยป้องกันโรคโควิด-19 และฝุ่นละออง PM 2.5 ณ อาคาร 2 ชั้น 1

[ประมวลภาพ]

เมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 1

[ประมวลภาพ]

เมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2563

คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพร่วมกันทำหน้ากากอนามัยทางเลือกเพื่อช่วยป้องกันโรคโควิด-19 และฝุ่นละออง PM 2.5 ณ อาคาร 2 ชั้น 1

[ประมวลภาพ]

เมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2563

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการตามยโยบายในการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุน การเรียนรู้แบบ On Air และแบบ Online และในวันนี้ ทางวิทยาลัยของเราได้รับเกียรติจากท่านณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เดินทางมาเยี่ยมชม และให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน นักศึกษาฝ่ายสนับสนุนการผลิตสื่อ ในการเยี่ยมชมการทำงานของฝ่ายสนับสนุนการผลิตสื่อของวิทยาลัยฯ เริ่มตั้งแต่การเยี่ยมชม การฝึกอบรมการใช้รถ OB VAN ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากศทอ. และได้เยี่ยมชมเทคนิคการถ่ายภาพมุมสูงโดยใช้โดรนของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การถ่ายทำโดยใช้อุปกรณ์อย่างง่ายๆ ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

[ประมวลภาพ]

เมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2563

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมการพัฒนาบุคลากรฯ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การเลี้ยงกบ) และในวันนี้ ทางวิทยาลัยของเราได้รับเกียรติจากท่านณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เดินทางมาเยี่ยมชมสวนกล้วยและการดูแลเพาะพันธุ์กบสายพันธุ์ต่างๆ ณ สวนพืชสมุนไพร ใกล้บ้านพักบุคลากรทางการศึกษาค่ะ

[ประมวลภาพ]

เมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2563

คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพร่วมกันทำหน้ากากอนามัยทางเลือกเพื่อช่วยป้องกันโรคโควิด-19 และฝุ่นละออง PM 2.5 ณ อาคาร 2 ชั้น 1

[ประมวลภาพ]

เมื่อ วันที่ 4 มิถุนายน 2563

ประชุมคณะกรรมการภาคี 4ฝ่าย เพื่อรับทราบขั้นตอนและผลการดำเนินงานคัดเลือกหนังสือ ภาคเรียน ที่ 1/2563

[ประมวลภาพ]

เมื่อ วันที่ 4 มิถุนายน 2563

คณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชาทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ICDL และ สอศ. และการประชุมผู้บริหาร สอศ. ผ่านระบบvdo conference ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ภาษานานาชาติ

[ประมวลภาพ]

เมื่อ วันที่ 4 มิถุนายน 2563

คณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา คณะครู เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์ภาษานานาชาติ

[ประมวลภาพ]

เมื่อ วันที่ 4 มิถุนายน 2563

คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพร่วมกันทำหน้ากากอนามัยทางเลือกเพื่อช่วยป้องกันโรคโควิด-19 และฝุ่นละออง PM 2.5 ณ อาคาร 2 ชั้น 1

[ประมวลภาพ]

เมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2563

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด (บาบิคิวพลาซ่า) เดินทางเข้ามารับสมัครงานนักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมที่สนใจจะร่วมงานกับบริษัท ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารปฏิบัติการโรงแรม

[ประมวลภาพ]

เมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2563

คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพร่วมกันทำหน้ากากอนามัยทางเลือกเพื่อช่วยป้องกันโรคโควิด-19 และฝุ่นละออง PM 2.5 ณ อาคาร 2 ชั้น 1

[ประมวลภาพ]

เมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้รถ OB Van (รถถ่ายทอดสด) เพื่อใช้สำหรับการบันทึกเทปผ่านช่องทางมีวีดิจิตอล ช่อง 53 โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงาน ได้แก่ นายอภิศักดิ์ ไชยเชิดเกียรติ นางธัญญะรัตน์ ทรงพิริยะกิตต์ และนายวิศเรศ บูรณวิทยวุฒิ ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

[ประมวลภาพ]

เมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพร่วมกันทำหน้ากากอนามัยทางเลือกเพื่อช่วยป้องกันโรคโควิด-19 และฝุ่นละออง PM 2.5 ณ อาคาร 2 ชั้น 1

[ประมวลภาพ]

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ