วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา :

 
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อ จัดจ้าง วันที่ลงประกาศ
  ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยนใัลติมีเดียและแอนเมชั่น

2020-03-26

  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

2020-03-18

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ