วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา :

 
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป วันที่ลงประกาศ
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน นักการภารโรง

2019-09-26

  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านและนักการภารโรง

2019-09-17

  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว แม่บ้าน

2019-08-14

  บริการงานวิชาการ ผ่านทาง Drive งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ

2019-05-01

  เชิญแผนกวิชาส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกฯ ๒๕๖๒

2019-06-25

  ประกาศผลสอบการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (ชาวต่างชาติ) สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

2019-05-31

  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2019-04-29

  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

2019-04-26

  โครงการสถานศึกษาคุณธรรม

2019-07-01

 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ