วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา :

 
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป วันที่ลงประกาศ
  คู่มือนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

2020-08-23

  ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวกรุงเทพ รอบทั่วไป (เพิ่มเติม) ระดับ ปวช. ปีการศึกษา ๒๕๖๓

2020-06-30

  ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวกรุงเทพ รอบทั่วไป (เพิ่มเติม) ระดับ ปวส. ปีการศึกษา ๒๕๖๓

2020-06-30

  ประกาศรายฃื่อนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวกรุงเทพ รอบทั่วไป(เพิ่มเติม) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

2020-06-26

  QR-CODE ไทยชนะ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนระหว่างเปิดภาคเรียน 1/2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

2020-06-25

  รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่26 มิถุนายน 2563

2020-06-23

  แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา

2020-06-23

  แจ้งครูที่ปรึกษา ให้แจ้ง นักเรียน นักศึกษา (ทุกระดับชั้น) ให้ ลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาทางเว็บไซต์ โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจฯ

2019-05-15

  แจ้งนักเรียน นักศึกษาในสังกัด (ทุกระดับการศึกษา) ลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาทางเว้บไซต์

2019-05-15

  ผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ (ปวส.) ปีการศึกษา 2563

2019-05-15

  ผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2563

2019-05-15

  ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวส.

2020-05-15

  ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช.

2020-05-15

  ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา รอบทั่วไป(เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม ประจำปีการศึกษา 2563

2020-05-13

  คลิกที่นี่เพื่อเรียนออนไลน์ง่ายๆ ด้วยตนเอง

2020-05-01

  แบบสำรวจความพร้อมต่อการเรียนรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กลุ่มไลน์ของนักเรียนแรกเข้า ระดับ ปวช.1 ทุกสาขาวิชา

2019-05-01

  ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา รอบทั่วไป(เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2563

2020-04-29

  ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ปีการศึกษา 2563

2020-04-29

  ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. ปีการศึกษา 2563

2020-04-29

  เลื่อนการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

2020-04-15

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ