วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 

สถานศึกษาเฉพาะทาง

     วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านการโรงแรมและผู้นำในการจัดการเรียนและการสอนทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

    เมื่อปีพุทธศักราช 2556 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้รับรางวัลพระราชทานระดับ อาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2556

รับพระราชทาน

สถานศึกษาคุณธรรม

คุณธรรมอัตลักษณ์

มีวินัย รับผิดชอบ จิตสาธารณะ

ปรัชญาวิทยาลัย

บริการดี มีวินัย

ใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ


 
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 บริการงานวิชาการ ผ่านทาง Drive งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
 เชิญแผนกวิชาส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกฯ ๒๕๖๒
 ประกาศผลสอบการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (ชาวต่างชาติ) สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ
 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม


ข่าวประชาสัมพันธ์ (สำหรับนักเรียน)
 ผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปวช.
 คู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
 ผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปวส.
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม


ข่าวประชาสัมพันธ์ (จัดซื้อจัดจ้าง)
 ผุ้ชนะการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ชนิด 6 ล้อ พร้อมกระบะเหล็กและหลังคาดดยสาร ที่นั่ง 3 แถว ขนาดแรงม้าไม่ต่ำกว่า 210 แรงม้า จำนวน 1 คัน
 ประกวดราคาครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ชนิด ๖ ล้อพร้อมกระบะเหล็กและหลังคาโดยสาร ที่นั่ง ๓ แถว ขนาดแรงม้าไม่ต่ำกว่า ๒๑๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๒การซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ชนิด ๖ ล้อ พร้อมกระบะเหล็กและหลังคาโดยสาร ที่นั่ง ๓ แถว ขนาดแรงม้าไม่ต่ำกว่า ๒๑๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน
 ผลการคัดเลือกร้านค้าผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปีการศึกษา 2562
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
 
 
 

 
 

 
  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ