วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

สถานศึกษาเฉพาะทาง

     วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านการโรงแรมและผู้นำในการจัดการเรียนและการสอนทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

    เมื่อปีพุทธศักราช 2556 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้รับรางวัลพระราชทานระดับ อาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2556

รับพระราชทาน

สถานศึกษาคุณธรรม

คุณธรรมอัตลักษณ์

มีวินัย รับผิดชอบ จิตสาธารณะ

ปรัชญาวิทยาลัย

บริการดี มีวินัย

ใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ


 
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 ประกาศการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 ประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 ประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับ ปวช. และระดับ ปวส. โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควต้า) ปีการศึกษา 2563
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม


ข่าวประชาสัมพันธ์ (สำหรับนักเรียน)
 
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม


ข่าวประชาสัมพันธ์ (จัดซื้อจัดจ้าง)
 
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
 
 
 

 
 

 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ