วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

สถานศึกษาเฉพาะทาง

     วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านการโรงแรมและผู้นำในการจัดการเรียนและการสอนทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

    เมื่อปีพุทธศักราช 2556 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้รับรางวัลพระราชทานระดับ อาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2556

รับพระราชทาน

สถานศึกษาคุณธรรม

คุณธรรมอัตลักษณ์

มีวินัย รับผิดชอบ จิตสาธารณะ

ปรัชญาวิทยาลัย

บริการดี มีวินัย

ใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ


 
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 แจ้งครูที่ปรึกษา ให้แจ้ง นักเรียน นักศึกษา (ทุกระดับชั้น) ให้ ลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาทางเว็บไซต์ โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจฯ
 แจ้งนักเรียน นักศึกษาในสังกัด (ทุกระดับการศึกษา) ลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาทางเว้บไซต์
 ผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ (ปวส.) ปีการศึกษา 2563
 ผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2563
 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวส.
 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช.
 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา รอบทั่วไป(เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม ประจำปีการศึกษา 2563
 คลิกที่นี่เพื่อเรียนออนไลน์ง่ายๆ ด้วยตนเอง
 แบบสำรวจความพร้อมต่อการเรียนรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กลุ่มไลน์ของนักเรียนแรกเข้า ระดับ ปวช.1 ทุกสาขาวิชา
 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา รอบทั่วไป(เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2563
 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ปีการศึกษา 2563
 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. ปีการศึกษา 2563
 เลื่อนการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 คู่มือการใช้งานเข้าระบบ E-book (ห้องสมุดออนไลน์) ฉบับเต็ม
 ห้องสมุด วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ มีการให้บริการห้องสมุดออนไลน์ (E-book) เพื่อบริการบุคลากรครู เจ้าหน้าที่
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม


ข่าวประชาสัมพันธ์ (สำหรับนักเรียน)
 แจ้งนักเรียน นักศึกษาในสังกัด (ทุกระดับการศึกษา) ลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาทางเว้บไซต์
 ผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ (ปวส.) ปีการศึกษา 2563
 ผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2563
 แจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2
 แบบสำรวจความพร้อมต่อการเรียนรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กลุ่มไลน์ของนักเรียนแรกเข้า ระดับ ปวช.1 ทุกสาขาวิชา
 ขอเปลี่ยนกำนดการฝึกงาน(ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563)
 ห้องสมุด วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ มีการให้บริการ การให้บริการห้องสมุดออนไลน์(E-book) เพื่อบริการสำหรับนักเรียน
 ใบลงทะเบียนผ่านธนาคาร ระดับชั้นปวส.2 ทุกแผนกวิชา ภาเรียนที่ 1-2563
 ใบลงทะเบียนผ่านธนาคาร ระดับชั้นปวช.3 ทุกแผนกวิชา ภาเรียนที่ 1-2563
 ใบลงทะเบียนผ่านธนาคาร ระดับชั้นปวช.2 ทุกแผนกวิชา ภาเรียนที่ 1-2563
 แจ้งครูที่ปรึกษาระดับชั้นปวช.3 และ ปวส.2 ทุกท่าน รบกวนแจ้งนักเรียนในที่ปรึกษา รายละเอียดดังต่อไปนี้
 ขั้นตอนดำเนินการซ่อมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ และกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคฤดูร้อน)
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม


ข่าวประชาสัมพันธ์ (จัดซื้อจัดจ้าง)
 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยนใัลติมีเดียและแอนเมชั่น
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม


facebook


หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ ข้าวคลุกน้ำพริกลงเรือ
แพร่ภาพสด งานประชาสัมพันธ์ วบท.กรุงเทพ 10 เม.ย. 2563
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP 3 ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นหม้อไฟต้มแซ่บ
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.4 เค้กบราวนี่กานาชช็อคโกแลต
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.5 วาฟเฟิลไส้ทะลัก
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.7 เดคูพาจ
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP 3 ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นหม้อไฟต้มแซ่บ
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.8 ผัดไทยโบราณห่อไข่
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.9 น้ำปั่นสมุนไพร
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.10 เทคนิคการนำเสนอ
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.11 เค้กชิฟฟ่อนใบเตยฝอยทองลาวา
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.12 ชูครีมคัสตาร์ดนมสด
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.13 ผัดหมี่โคราช
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.14 สกรีนหน้ากากอนามัย
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.15 วุ้นกะทิมะพร้าวอ่อน
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.16 สมูทตี้มะม่วง
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.17 ต้มยำไข่น้ำ
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.18 ข้าวตังหมูหยองน้ำพริกเผา
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.19 เปียกปูนมะพร้าวอ่อนใบเตย
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.20 น้ำนมข้าวโพด
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.21 เกสรลำเจียก
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.22 ขนมอาลัว
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.23 มัลติมีเดีย
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.24 ขนมถั่วกวน
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.25 การทำสัญญาฝึกอาชีพของผู้เยาว์
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.26 WH QUESTION
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.27 ผู้เยาว์ บรรลุนิติภาวะเมื่อใด
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.28 Room renovate by loft style
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.29 DAILY ROUTINE
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.30 ขนมผกากรอง
คอร์สเรียนวิชาชีพด้วยตัวเอง หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.31 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
คอร์สเรียนวิชาชีพด้วยตัวเอง หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.32 บล็อกสกรีนอัดกาว
weekly mind อาชีวะ
เปิดตัวดิจิตอลทีวีของอาชีวศึกษา VEC TV Channel 53
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี พ.ศ.2563
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.33 ปูจ๋า
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.34 ภาษีอากร
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.35 ขนมทองเอก
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.36 ซี่โครงหมูอบซีอิ๊ว
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.37 พิซซ่ากุ้ง - แฮมไก่
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.38 ขนมวุ้นกรอบ
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.39 น้ำสมุนไพร์ Violte love
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ EP.40 Wow Customer Experience


วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ