เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านการโรงแรมและผู้นำในการจัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  

URL Counter


 

 

 
   
บริการงานวิชาการ ผ่านทาง Drive งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
ผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปวส.
ผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปวช.
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผลการคัดเลือกร้านค้าผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ
ผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ปีการศึกษา 2562 ปวส.
ผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ปีการศึกษา 2562 ปวช.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
ผลการซ่อมเสริม ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ (0) หรือ ไม่สมบูรณ์ (มส.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ผลการเรียนเพิ่ม ภาคเรียนีที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ผลการเรียนซ้ำ ภาคเรียนีที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ขอเผยแพร่รายงานงบการเงินระบบ GFMIS
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ พนักงานขับรถ
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
รับสมัครบุคคลเข้ามาประกอบการร้านค้าผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ประกาศการเปิดซ่อมกิจกรรม ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
ใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบภาคปกติ ปวช. ปวส.
เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2562
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตารับตรง) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู
(๒๒/๐๒/๖๒) ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๒/๐๒/๖๒) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๒/๐๒/๖๒) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
       
   
 
   

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

นำโดยนางกุลิสรา สุวรรณ ครู คศ 1 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายบุญเลิศ แก้วพิทักษ์ หัวหน้างานปกครอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลคันนายาว ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สถานีตำรวจนครบาลคันนายาว

 
   

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมโครงการทำดีด้วยหัวใจถวายในหลวง บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย เพื่อไว้ใช้เป็นสาธารณกุศลในกิจการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลต่างๆ และสำรองไว้เผื่อกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด ร่วมกับ สภากาชาดไทย

ณ บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด สำนักงานใหญ่รามอินทรา ( ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลสินแพทย์)

 
   

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียน นักศึกษา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักการภารโรงเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์

 
   

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นางสาววันทนา เอฟสมาน หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด นางปัฐมพร เลขาตระกูล
ครูแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก นางสาวภัทราวรรณ วรรณะบำเพ็ญ ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวธนพิชญ์ นิ่มมา เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ
และห้องสมุด และครูฝึกบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นิเทศการเรียน นักศึกษาโครงการปลูกต้นกล้า แผนกวิชาการตลาด
ณ บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ อาคารศูนย์ภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 
   

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์ในตอนเช้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน
ดำเนินการโดยชมรม To be number one ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นางโฉมทัศนี ดวงทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนางสาวปรารถนา สุทธิศักดิ์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพไมซ์ (MICE)เพื่อสนับสนุน
การทำงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) ครั้งที่ 1/2562 โดยคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพบริการอาหารและเครื่องดื่มให้แก่คณะที่มาประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 
   

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษา ไทย – ญี่ปุ่น ระหว่างสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)
และ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

โดยได้รับเกียรติจากคณะที่มาร่วมประชุมดังรายนามต่อไปนี้ 
- ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ นายกสมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น) 
- Mr.Gordon Nakasone (MG : Pay Out Japan Co.,Lyd ประเทศญี่ปุ่น)
- Mr.Takayoshi Inoue CEO : Yu Language Group

ณ ห้องประชุมเทวาภิรมย์

 
   

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ทางทีม A&E ร่วมกับ HR สาขา SGH ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ซึ่งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทสยามเจมส์ และยังให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าเบ็ดเตล็ดและบุคลิกภาพ ก่อนเริ่มฝึกงานจริง

 
   

 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

การลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพกับนักศึกษาและผู้ปกครองการศึกษาและฝึกประสบการณ์ ณ Xingtai Polytechnic College

ณ ห้องประชุมเทวาภิรมย์ อาคารอำนวยการ

 
   

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

วันแรกของการเปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2562 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ปวช. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เข้าแถวทำกิจกรรมและสวดมนต์ร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงในตอนเช้า

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 “กิจกรรมเรียนรู้การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ภาคเกษตรกรรมตามศาสตร์พระราชา”

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
   

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

นักเรียน นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมฐาน ทั้ง 8 ฐาน

ฐานที่ 1 คุณธรรมพัฒนาสมาธิและปัญญา 
ฐานที่ 2 ปรัชญาและเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานที่ 3 ระเบียบและวินัย วัย Teen 
ฐานที่ 4 เรียนรู้อาเซียน 
ฐานที่ 5 เตรียมความพร้อมสายอาชีวศึกษา
ฐานที่ 6 กีฬา (แชร์บอล)
ฐานที่ 7 กีฬา (ฟุตซอล)
ฐานที่ 8 มารยาท

ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 
   

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เวลา 10.30 น. นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์เยาวชนคนพันธุ์ R หัวข้อ “Stop Teen mom”

วิทยากรบรรยาย : จากสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

ณ อาคารกรุงเทพทัศนา ชั้น 4

 
   

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

โดยนางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

เวลา 09.00 น. นักเรียน นักศึกษาใหม่รับฟังการบรรยายในหัวข้อ“การจัดการเรียน การสอนระเบียบและข้อกำหนดของวิทยาลัยฯ” จากคณะผู้บริหารสถานศึกษา

และทำกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ผ่อนคลายและรู้จักกันมากยิ่งขึ้น พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ อาคารกรุงเทพทัศนา ชั้น 4

ณ อาคารกรุงเทพทัศนา ชั้น 4

 
   

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

การลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพกับนักศึกษาและผู้ปกครองการศึกษาและฝึกประสบการณ์ ณ Xingtai Polytechnic College

ณ ห้องประชุมเทวาภิรมย์ อาคารอำนวยการ

 
   

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมการประชุมวิทยาลัยฯ

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม

 
   

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น.

นักเรียน นักศึกษา (ระบบปกติ) เข้าร่วมการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 5

 
   

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพจัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศอื่นๆ และจัดทำฐานข้อมูลการดำเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศ

โดยมีนางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวบุปผา เป็ดทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มต่างประเทศ และบุคลากร สำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการประชุม

ณ ห้องประชุมศูนยภาษาต่างประเทศ

 
   

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

การสอบสัมภาษณ์และมอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม

 
   

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น.

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท

 
   

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธี

ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

 
   

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

นำโดยนางโฉมทัศนี ดวงทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวภัทราวรรณ วรรณะบำเพ็ญ หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการชี้แจงเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ระดับชาติ ภาคตะวันออกและกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2561

ณ ห้องพุทธรักษา 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

 
   

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้จัดโครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพคนของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ "กิจกรรมแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและฝึกทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนนักศึกษา” ระหว่าง Fontys University of Applied Sciences และ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

โดยได้รับเกียรติจากนายอรรถพล สังขวาสี ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายเจนวิทย์ ครองตน ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษากรุงเทพและคณะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โดยนางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นตัวแทนของนางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ณ อาคารปฏิบัติการด้านภาษา

 
   

วันที่ 29 เมษายน 2562

คณะผู้บริหาร ครู และ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวเข้าร่วมการประชุมประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2561

ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

 
   

ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2562

ตัวแทนครูและนักเรียนวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ประกอบด้วย

นายวิชญ์พล รอดอยู่ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายเจษฎากร อังกูลพัฒนาสุข
นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ

นายธนพนธ์ ทองจำรูญ และ นายทศพล บุญชู นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 8 (ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) จัดโดยโครงการ MOVE WORLD TOGETHER เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี

 
   

วันที่ 25 เมษายน 2562

นำโดยนางโฉมทัศนี ดวงทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือพร้อมด้วยนางประทิน โพธิโชติ หัวหน้าแผนกวิชาวิชาการบัญชี นางสาวภาราดา กล่อมมูล หัวหน้างานความร่วมมือเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเงินพร้อมเปิดตัวโครงการ Fin. ดี We can do!!! Season 2

โดย ดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและนายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธี

ณ ห้องภัทรรวมใจ อาคาร 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย

 
   

วันที่ 25 เมษายน 2562

นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเข้านิเทศครูที่เข้ารับการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ในช่วงปิดภาคเรียน

ณ บริษัท สยามเจมส์ กรุ๊ป จำกัด

 
    วันที่ 22 เมษายน 2562

นำโดยท่านผู้อำนวยการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้เข้านิเทศ
เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูที่เข้ารับการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ในช่วงปิดภาคเรียน ณ บริษัท สยามเจมส์ กรุ๊ป จำกัด
 
    วันที่ 18 เมษายน 2562

นำโดยนางโฉมทัศนี ดวงทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวนันทพร หาญวิทยสกุล หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมการประชุม
เชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎหมายกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2562
กลุ่มสถานศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
 
    วันที่ 16 เมษายน 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพกำหนดเป็นเจ้าภาพสวดบำเพ็ญกุศล
คุณแม่เจ้าท่านเจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์ ณ ศาลา 1 วัดพระยาสุเรนทร์
 
    วันที่ 10 เมษายน 2562

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำโดยนางกุลิสรา สุวรรณ เข้าร่วมประชุมการปฐมนิเทศ กต.ตร. สน. คันนายาว 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถานีตำรวจนครบาลคันนายาว
 
    วันที่ 10 เมษายน 2562

นำโดยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนสำนักงานเขตคลองสามวา
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 (ศปถ.เขตคลองสามวา)โดยมีนางละเอียด วัฒนศรี
ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา เป็นประธาน บริเวณถนนเลียบคลองสอง หน้าสำนักงานเขตคลองสามวา โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ จนท.เทศกิจ บุคลากรของสำนักงานเขต และจนท.ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ ทหาร อปพร. ประชาชน โรงพยาบาลคลองสามวา ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา สถานีดับเพลิงบางชันร่วมพิธีเปิดและรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ใน ช่วงเทศกาลสงกรานต์
 
    วันที่ 10 เมษายน 2562

นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำขอพรท่านพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วย
กระทรวงศึกษาธิการ และเรืออากาศโท สมพร ปานดำ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ณ กระทรวงศึกษาธิการ
 
    วันที่ 9 เมษายน 2562

การมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา? 2562
 
   

วันที่ 8-10 เม.ย 62

ครูดารารัตน์ ชัยรัตน์ ครูกรองกาญจน์ และครูพรเทพ บันลือทรัพย์ ร่วมกับตัวแทนนักเรียนจำนวน 3 คน ประกอบด้วย
1. นายพิสิษฐ์ วราอมรภัทร (ชกร.1/3)
2. นางสาวสุภาพร พลอยศรสังข์ (ชคฟ.3/1)
3. นางสาวณัฐชนนท์พร พลอยศรีสังข์ (ชกร.1/3)

เข้าร่วมโครงการ Startup Thailand Coaching Camp ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน Startup 2019 ระดับประเทศ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 
   

วันที่ 8 เมษายน 2562

นำโดยท่านผู้อำนวยการ คณะครูแผนกวิชาการท่องเที่ยว ภาษาต่างประเทศ และนักศึกษาปวส.1 แผนกวิชาภาษาต่างประเทศศึกษาดูงานเพื่อเตรียมลงนามความร่วมมือ ณ ปราสาทสัจธรรม จังหวัดชลบุรี

 
   

วันที่ 7 เมษายน 2562

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และนำน้ำดื่มสมุนไพรมาให้ร่วมบริการในโรงทาน ณ วัดพระยาสุเรนทร์

 
   

วันที่ 5 เมษายน 2562

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีการสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ หน้าอาคารอำนวยการ

  

 

หน่วยงานอาชีวศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
  สำนักความร่วมมือ (สม.)
  สำนักอำนวยการ (สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา (สตอ.)
  สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ (สสอ.)
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.)
  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)