เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านการโรงแรมและผู้นำในการจัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  

URL Counter
 
   
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ พนักงานขับรถ
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
รับสมัครบุคคลเข้ามาประกอบการร้านค้าผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ประกาศการเปิดซ่อมกิจกรรม ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
ใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบภาคปกติ ปวช. ปวส.
เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2562
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตารับตรง) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู
(๒๒/๐๒/๖๒) ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๒/๐๒/๖๒) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๒/๐๒/๖๒) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
       
   
 
   

วันที่ 20 มีนาคม 2562

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพร่วมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562

ณ หมู่บ้านมโนรมย์ 4

 
   

คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพที่เข้าร่วมงานราตรีนี้สีฟ้าน้ำเงิน ครั้งที่ 6 ?

ณ? ลานกีฬาอเนกประสงค์?

 
   

วันที่ 15 มีนาคม 2562

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นแก่บุคคลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 รายวิชา Application google classroom จำนวน 8 ชั่วโมง

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม

 
   

วันที่ 14 มีนาคม 2562

คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ณ ห้องประชุมอมรพิทักษ์ ชั้น 4 อาคารกรุงเทพทัศนา

 
   

วันที่ 14 มีนาคม 2562

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2561 รายวิชา ภาษาจีนพื้นฐาน สอนโดยแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ ร่วมกับงานพัฒนาหลักสูตรฯ ฝ่ายวิชาการ

ในการนี้นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา

ณ อาคารศูนย์ภาษาต่างประเทศ

 
   

วันที่ 13 มีนาคม 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ระบบทวิภาคี ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยเชิญผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษามาพบกับครูนิเทศและหัวหน้าแผนกวิชา

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม

 
   

วันที่ 11 มีนาคม 2562

แผนกวิชาภาษาต่างประเทศได้จัดการอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรภาษาจีน ประจำสัปดาห์ที่ 2 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาเป็นอย่างมาก

ณ ศูนย์ภาษาต่างประเทศ

 
   

วันที่ 10 มีนาคม 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้จัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสาและช่วยเหลือประชาชน

โดยทางศูนย์ได้ให้บริการและแสดงผลงานการจัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนดังนี้

1. การให้บริการซ่อม / การให้บริการซ่อมเครื่องใช่ไฟฟ้าในครัวเรือน / การซ่อมมุ้งลวด / การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์

2. การอบรมการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพให้กับประชาชน / การทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม / การทำน้ำยาล้างจาน / การจัดกระเช้าและช่อดอกไม้ / การทำผูกผ้าตกแต่งสถานที่ / การทำน้ำพริกเผากากหมู / การทำเทียนแฟนซี / การทำเครื่องดื่มน้ำพั๊นซ์ /การทำขนมวอฟเฟิลและการเพ้นท์บนกำแพง

3. การอบรมการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน / การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนและการอบรมหลักการเขียนแผนธุรกิจ

ณ หมู่บ้านพูน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม

 
   

วันที่ 9 มีนาคม 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้จัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสาและช่วยเหลือประชาชน

โดยทางศูนย์ได้ให้บริการและแสดงผลงานการจัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนดังนี้

1. การให้บริการซ่อม / การให้บริการซ่อมเครื่องใช่ไฟฟ้าในครัวเรือน / การซ่อมมุ้งลวด / การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์

2. การอบรมการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพให้กับประชาชน / การทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม / การทำน้ำยาล้างจาน / การจัดกระเช้าและช่อดอกไม้ / การทำผูกผ้าตกแต่งสถานที่ / การทำน้ำพริกเผากากหมู / การทำเทียนแฟนซี / การทำเครื่องดื่มน้ำพั๊นซ์ /การทำขนมวอฟเฟิลและการเพ้นท์บนกำแพง

3. การอบรมการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน / การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนและการอบรมหลักการเขียนแผนธุรกิจ

ณ หมู่บ้านพูน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม

 
   

วันที่ 8 มีนาคม 2562

นางกรองกาญจน์ พินิจศักดิ์ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับ อศก.ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 29

ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ประบุตร อาคาร 6 ชั้น 4 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

 
   

วันที่ 8 มีนาคม 2562

นางสาวปรัศนี พิณอำพรไพศาล หัวหน้าแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาทวิภาคี

ณ Miki Siamese International Co.Ltd.

 
   

วันที่ 7 มีนาคม 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพขอแสดงความยินดีกับนายสาโรจน์ อนีฆาศรีนนท์ ครูแผนกวิชาการโรงแรมพร้อมด้วยนักเรียน ระดับ ปวช 3 สาขาวิชาการโรงแรมจำนวน 5 คน ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการเข้าร่วมประกวดการจัดกระเช้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตวิถี" โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย "คหกรรมศาสตร์ร้อยเรียงวัฒนธรรมสู่นวัตกรรมชุมชน"

ณ บริเวณทางเชื่อม ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ รังสิต (ฝั่งเซ็นทรัล) ปทุมธานี

 
   

วันที่ 6 มีนาคม 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมงานพิธีลงนามความร่วมมือในงาน "มหกรรมอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ"

ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 
   

วันที่ 5 มีนาคม 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเตรียมความพร้อมก่อนวันงาน "มหกรรมอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 
   

วันที่ 5 มีนาคม 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษางานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20

ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัด

 
   

วันที่ 5 มีนาคม 2562

แผนกวิชาภาษาต่างประเทศได้จัดการอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรภาษาจีน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาเป็นอย่างมาก

ณ ศูนย์ภาษาต่างประเทศ

 
   

วันที่ 3 มีนาคม 2562

การมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ณ อาคารอำนวยการ

 
   

วันที่ 1 มีนาคม 2562

นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายผุย เชสูงเนิน คุณพ่อของ นางปัฐมพร เลขาตระกูล หัวหน้างานอาคารสถานที่

ณ วัดบ้านหนองเม็ก จังหวัดศรีสะเกษ

 
   

วันที่ 1 มีนาคม 2562
นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีว ระดับจังหวัด และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้านการโรงแรม

ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

  

 

หน่วยงานอาชีวศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
  สำนักความร่วมมือ (สม.)
  สำนักอำนวยการ (สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา (สตอ.)
  สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ (สสอ.)
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.)
  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)