เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านการโรงแรมและผู้นำในการจัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  

URL Counter


 
   
ผลการคัดเลือกร้านค้าผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ
ผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ปีการศึกษา 2562 ปวส.
ผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ปีการศึกษา 2562 ปวช.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
ผลการซ่อมเสริม ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ (0) หรือ ไม่สมบูรณ์ (มส.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ผลการเรียนเพิ่ม ภาคเรียนีที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ผลการเรียนซ้ำ ภาคเรียนีที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ขอเผยแพร่รายงานงบการเงินระบบ GFMIS
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ พนักงานขับรถ
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
รับสมัครบุคคลเข้ามาประกอบการร้านค้าผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ประกาศการเปิดซ่อมกิจกรรม ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
ใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบภาคปกติ ปวช. ปวส.
เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2562
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตารับตรง) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู
(๒๒/๐๒/๖๒) ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๒/๐๒/๖๒) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๒/๐๒/๖๒) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
       
   
 
    วันที่ 16 เมษายน 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพกำหนดเป็นเจ้าภาพสวดบำเพ็ญกุศล
คุณแม่เจ้าท่านเจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์ ณ ศาลา 1 วัดพระยาสุเรนทร์
 
    วันที่ 10 เมษายน 2562

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำโดยนางกุลิสรา สุวรรณ เข้าร่วมประชุมการปฐมนิเทศ กต.ตร. สน. คันนายาว 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถานีตำรวจนครบาลคันนายาว
 
    วันที่ 10 เมษายน 2562

นำโดยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนสำนักงานเขตคลองสามวา
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 (ศปถ.เขตคลองสามวา)โดยมีนางละเอียด วัฒนศรี
ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา เป็นประธาน บริเวณถนนเลียบคลองสอง หน้าสำนักงานเขตคลองสามวา โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ จนท.เทศกิจ บุคลากรของสำนักงานเขต และจนท.ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ ทหาร อปพร. ประชาชน โรงพยาบาลคลองสามวา ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา สถานีดับเพลิงบางชันร่วมพิธีเปิดและรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ใน ช่วงเทศกาลสงกรานต์
 
    วันที่ 10 เมษายน 2562

นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำขอพรท่านพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วย
กระทรวงศึกษาธิการ และเรืออากาศโท สมพร ปานดำ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ณ กระทรวงศึกษาธิการ
 
    วันที่ 9 เมษายน 2562

การมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา? 2562
 
   

วันที่ 8-10 เม.ย 62

ครูดารารัตน์ ชัยรัตน์ ครูกรองกาญจน์ และครูพรเทพ บันลือทรัพย์ ร่วมกับตัวแทนนักเรียนจำนวน 3 คน ประกอบด้วย
1. นายพิสิษฐ์ วราอมรภัทร (ชกร.1/3)
2. นางสาวสุภาพร พลอยศรสังข์ (ชคฟ.3/1)
3. นางสาวณัฐชนนท์พร พลอยศรีสังข์ (ชกร.1/3)

เข้าร่วมโครงการ Startup Thailand Coaching Camp ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน Startup 2019 ระดับประเทศ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 
   

วันที่ 8 เมษายน 2562

นำโดยท่านผู้อำนวยการ คณะครูแผนกวิชาการท่องเที่ยว ภาษาต่างประเทศ และนักศึกษาปวส.1 แผนกวิชาภาษาต่างประเทศศึกษาดูงานเพื่อเตรียมลงนามความร่วมมือ ณ ปราสาทสัจธรรม จังหวัดชลบุรี

 
   

วันที่ 7 เมษายน 2562

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และนำน้ำดื่มสมุนไพรมาให้ร่วมบริการในโรงทาน ณ วัดพระยาสุเรนทร์

 
   

วันที่ 5 เมษายน 2562

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีการสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ หน้าอาคารอำนวยการ

 
   

วันที่ 31 มีนาคม 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพร่วมกับบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการปลูกต้นกล้า เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาผู้มีฐานะทางบ้านยากจนและขาดโอกาสทางการศึกษาจากจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดสกลนครให้มีงานทำ
นักเรียน นักศึกษา ออกเดินทางไปทัศนศึกษา ณ สวยสยามและห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

 
   

วันที่ 30 มีนาคม 2562

พิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสาและช่วยเหลือประชาชน โดยทางศูนย์ได้ให้บริการและแสดงผลงานการจัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนดังนี้
1. การให้บริการซ่อม / การให้บริการซ่อมเครื่องใช่ไฟฟ้าในครัวเรือน / การซ่อมมุ้งลวด
/ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์

2. การอบรมการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพให้กับประชาชน / การทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม / การทำน้ำยาล้างจาน / การจัดกระเช้าและช่อดอกไม้ / การทำผูกผ้าตกแต่งสถานที่ / การทำน้ำพริกเผากากหมู / การทำเทียนแฟนซี / การทำเครื่องดื่มน้ำพั๊นซ์ /การทำขนมวอฟเฟิลและการเพ้นท์บนกำแพง

3. การอบรมการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน / การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนและการอบรมหลักการเขียนแผนธุรกิจ
ณ หมู่บ้านพูน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม

 
   

วันที่ 30 มีนาคม 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพร่วมกับบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการปลูกต้นกล้า เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาผู้มีฐานะทางบ้านยากจนและขาดโอกาสทางการศึกษาจากจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดสกลนครให้มีงานทำ

ช่วงเช้า 
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิด ลงทะเบียนเรียน พบครูที่ปรึกษาชี้แจงการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีและเข้าร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรม

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรม

 
   

วันที่ 30 มีนาคม 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพร่วมกับบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการปลูกต้นกล้า เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาผู้มีฐานะทางบ้านยากจนและขาดโอกาสทางการศึกษาจากจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดสกลนครให้มีงานทำ

ช่วงเย็น
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ / สำรวจตนเอง

ณ หน้าอาคารอำนวยการวิทยาลัยฯ

 
   

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ นำโดยผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 'หลักสูตรหลักประจำ' รุ่นที่ 2/61 'เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์' เพื่อสร้างการรับรู้และให้มีความตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนมีความเข้าใจในการเป็นจิตอาสา ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ และสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

ณ ห้องปทุมมาศ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

 
   

ระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2562

นายพรเทพ บรรลือทรัพย์ หัวหน้างานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่1/2562 และอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานอพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชชูปถัมภ์

 
   

วันที่ 27 มีนาคม 2562

นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเป็นประธานในการประเมินสถานศึกษาพอเพียง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

 
   

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น.

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุม ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรม

 
   

วันที่ 25 มีนาคม 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพขอแสดงความยินดีกับทีมสู้เพื่อตัวเลข นำโดยครูอธิโชค จันทร์แจ้ง ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี นางสาวอมลรดา อ่อนละออ และ นายถิรวัฒน์ สมานประชา นักเรียนแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพที่ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันต่อยอดความรู้ทางการเงินระดับประเทศ ค่ายการเงินทิสโก้ รุ่นที่ 16

ณ ธนาคารทิสโก้ สำนักงานใหญ่

 
   

วันที่ 22 มีนาคม 2562

การประชุมเพื่อทบทวนการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และคู่มือการประเมินการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุนแบบถาวร

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรม

 
   

วันที่ 20 มีนาคม 2562

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพร่วมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562

ณ หมู่บ้านมโนรมย์ 4

 
   

คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพที่เข้าร่วมงานราตรีนี้สีฟ้าน้ำเงิน ครั้งที่ 6 ?

ณ? ลานกีฬาอเนกประสงค์?

 
   

วันที่ 15 มีนาคม 2562

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นแก่บุคคลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 รายวิชา Application google classroom จำนวน 8 ชั่วโมง

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม

 
   

วันที่ 14 มีนาคม 2562

คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ณ ห้องประชุมอมรพิทักษ์ ชั้น 4 อาคารกรุงเทพทัศนา

 
   

วันที่ 14 มีนาคม 2562

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2561 รายวิชา ภาษาจีนพื้นฐาน สอนโดยแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ ร่วมกับงานพัฒนาหลักสูตรฯ ฝ่ายวิชาการ

ในการนี้นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา

ณ อาคารศูนย์ภาษาต่างประเทศ

 
   

วันที่ 13 มีนาคม 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ระบบทวิภาคี ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยเชิญผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษามาพบกับครูนิเทศและหัวหน้าแผนกวิชา

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม

 
   

วันที่ 11 มีนาคม 2562

แผนกวิชาภาษาต่างประเทศได้จัดการอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรภาษาจีน ประจำสัปดาห์ที่ 2 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาเป็นอย่างมาก

ณ ศูนย์ภาษาต่างประเทศ

 
   

วันที่ 10 มีนาคม 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้จัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสาและช่วยเหลือประชาชน

โดยทางศูนย์ได้ให้บริการและแสดงผลงานการจัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนดังนี้

1. การให้บริการซ่อม / การให้บริการซ่อมเครื่องใช่ไฟฟ้าในครัวเรือน / การซ่อมมุ้งลวด / การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์

2. การอบรมการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพให้กับประชาชน / การทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม / การทำน้ำยาล้างจาน / การจัดกระเช้าและช่อดอกไม้ / การทำผูกผ้าตกแต่งสถานที่ / การทำน้ำพริกเผากากหมู / การทำเทียนแฟนซี / การทำเครื่องดื่มน้ำพั๊นซ์ /การทำขนมวอฟเฟิลและการเพ้นท์บนกำแพง

3. การอบรมการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน / การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนและการอบรมหลักการเขียนแผนธุรกิจ

ณ หมู่บ้านพูน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม

 
   

วันที่ 9 มีนาคม 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้จัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสาและช่วยเหลือประชาชน

โดยทางศูนย์ได้ให้บริการและแสดงผลงานการจัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนดังนี้

1. การให้บริการซ่อม / การให้บริการซ่อมเครื่องใช่ไฟฟ้าในครัวเรือน / การซ่อมมุ้งลวด / การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์

2. การอบรมการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพให้กับประชาชน / การทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม / การทำน้ำยาล้างจาน / การจัดกระเช้าและช่อดอกไม้ / การทำผูกผ้าตกแต่งสถานที่ / การทำน้ำพริกเผากากหมู / การทำเทียนแฟนซี / การทำเครื่องดื่มน้ำพั๊นซ์ /การทำขนมวอฟเฟิลและการเพ้นท์บนกำแพง

3. การอบรมการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน / การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนและการอบรมหลักการเขียนแผนธุรกิจ

ณ หมู่บ้านพูน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม

 
   

วันที่ 8 มีนาคม 2562

นางกรองกาญจน์ พินิจศักดิ์ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับ อศก.ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 29

ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ประบุตร อาคาร 6 ชั้น 4 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

 
   

วันที่ 8 มีนาคม 2562

นางสาวปรัศนี พิณอำพรไพศาล หัวหน้าแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาทวิภาคี

ณ Miki Siamese International Co.Ltd.

 
   

วันที่ 7 มีนาคม 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพขอแสดงความยินดีกับนายสาโรจน์ อนีฆาศรีนนท์ ครูแผนกวิชาการโรงแรมพร้อมด้วยนักเรียน ระดับ ปวช 3 สาขาวิชาการโรงแรมจำนวน 5 คน ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการเข้าร่วมประกวดการจัดกระเช้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตวิถี" โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย "คหกรรมศาสตร์ร้อยเรียงวัฒนธรรมสู่นวัตกรรมชุมชน"

ณ บริเวณทางเชื่อม ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ รังสิต (ฝั่งเซ็นทรัล) ปทุมธานี

 
   

วันที่ 6 มีนาคม 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมงานพิธีลงนามความร่วมมือในงาน "มหกรรมอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ"

ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 
   

วันที่ 5 มีนาคม 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเตรียมความพร้อมก่อนวันงาน "มหกรรมอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 
   

วันที่ 5 มีนาคม 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษางานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20

ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัด

 
   

วันที่ 5 มีนาคม 2562

แผนกวิชาภาษาต่างประเทศได้จัดการอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรภาษาจีน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาเป็นอย่างมาก

ณ ศูนย์ภาษาต่างประเทศ

 
   

วันที่ 3 มีนาคม 2562

การมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ณ อาคารอำนวยการ

 
   

วันที่ 1 มีนาคม 2562

นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายผุย เชสูงเนิน คุณพ่อของ นางปัฐมพร เลขาตระกูล หัวหน้างานอาคารสถานที่

ณ วัดบ้านหนองเม็ก จังหวัดศรีสะเกษ

 
   

วันที่ 1 มีนาคม 2562
นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีว ระดับจังหวัด และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้านการโรงแรม

ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

  

 

หน่วยงานอาชีวศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
  สำนักความร่วมมือ (สม.)
  สำนักอำนวยการ (สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา (สตอ.)
  สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ (สสอ.)
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.)
  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)