วันพุธที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ. 2557
เกี่ยวกับวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน แผนกวิชาต่างๆ หน่วยงานภายใน
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
(RMS 2007)
ระบบการเรียนการสอนออนไลน
ระบบบริหารการจัดการฝึกงาน/
ฝึกอาชีพ(JCTMS)
ข้อมูลประกันคุณภาพ
ระบบติดตามนักเรียน นักศึกษา
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
แบบประเมินพึงพอใจต่อระบบ สารสนเทศ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 
หางานกับอาชีวศึกษา
e-learning
ตรวจสอบผลการเรียน
ห้องสมุดอัตโนมัติ
ระบบบริหารการจัดการฝึกงาน
ระบบสมัครโควตาออนไลท
นักศึกษาวิชาทหาร
ดร.ชัยฤทธิ์ แสงสว่าง


WiFi
จุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย
ภายในวิทยาลัย


หน่วยงานอาชีวศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
  สำนักความร่วมมือ (สม.)
  สำนักอำนวยการ (สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา (สตอ.)
  สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ (สสอ.)
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.)
  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
หน่วยงานอื่น ๆ
ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานเขต คลองสามวา
สำนักงานเขต มีนบุรี
ศาลปกครอง
สำนักงาน ก.ค.ศ.
  

 


วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
 
 
 
ชมวีดีโอ แนะนำวิทยาลัย
 
 
 
 
 
   
 
 
ประกาศ
• ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาจีน [รายละเอียด]
 
ประกาศ

•ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานราชการ [รายละเอียด]

 
ประกาศ
•ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน [รายละเอียด]
 
ประกาศ
• วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557 [รายละเอียด]
 
ประกาศ
•วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เรื่อง รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556 [รายละเอียด]
  ประกาศ ประกาศ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เปิดรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยฯ [รายละเอียด]
  ประกาศ
• กำหนดการฝึกงานนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 1/2557 [รายละเอียด]
   
     


 
     
      ข่าว จากงานพัสดุ - ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU จำนวน 19 เครื่อง และพัดลม ขนาดใบพัด 18 นิ้ว จำนวน 36 เครื่อง [รายละเอียด]
- คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2557 [รายละเอียด]
- การประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2556 (ครั้งที่ 3)
[รายละเอียด]
   
ข่าว ประชาสัมพันธ์
- แจ้งประชาสัมพันธ์ชื่ออาคารและห้องประชุมของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ [รายละเอียด]
 
ข่าว จากงานทะเบียน
- แจ้งนักเรียน นักศึกษา ตารางนักเรียน ภาคพิเศษ วันอาทิตย์ รุ่นที่ 8 [รายละเอียด] [แบบฟอร์มลงชื่อ]
- แจ้งกำหนดการของนักเรียน นักศึกษา กำหนดการโควตาและรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 [รายละเอียด]
       
ข่าว จากงานประกันฯ
- เครื่องมือประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2555 [ดาวน์โหลด]
 
ข่าว จากงานแผนฯ
- แผนปฏิบัติการ 2556 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ [ดาวน์โหลด]
- แจ้งปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2555
[ดาวน์โหลด]
- เผยแพร่ข้อมูล รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติการ 2554 [รายละเอียด]
 
          
คว้าแชมป์
ตอบปัญหาพาณิชยศาสตร์ที่
ม.ศรีปทุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
             
           
             
             
                .

  

 

ดูกิจกรรมย้อนหลัง Click ที่นี่

 
 

9 เม.ย.2557 [ประมวลภาพ]
สืบสานประเพณี วันสงกรานต์ ปี 2557 ในวันที่ 9 เมษายน 2557 ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 

9 เม.ย.2557 [ประมวลภาพ]
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 (ภาคฤดูร้อน) ในวันที่ 8 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมอุดมนิมิต

 
9 เม.ย.2557 [ประมวลภาพ]
งานความร่วมมือ ร่วมงานมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา โครงการทวิภาคี ของ บริษัทเซ้นทรัล เรสเตอร์รองส์ กรุ๊ป จำกัด ในวันที่ 4 เมษายน 2557
 
   
 
 
28 มี.ค.2557 [ประมวลภาพ]
งานราตรีนี้สีฟ้า น้ำเงิน แก่ ผู้จบการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 
28 มี.ค.2557 [ประมวลภาพ]
งานรับประกาศนียบัตร ผู้จบการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 
27 มี.ค.2557 [ประมวลภาพ]
การประชุมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ สอดคล้องตามความต้องการของตลาดเเรงงานและชุมชน ในวันที่ 24 - 25 มีนาคม 57

         

ข่าวจาก
    สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


 


 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
Bangkok College of Business Administration and Tourism
 
     
     

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
11  ซ.เลียบคลองสอง  19  ถ. เลียบคลองสอง 
แขวงสามวาตะวันตก  เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 
โทรศัพท์  02-914-3172-3  โทรสาร 02-914-0805

http://www.bcbat.ac.th    E-mail : bcbat.bkk2012@gmail.comคณะทำงานผู้ดูแลระบบ
  นางสาวศุภากรณ์ ประคองทรัพย์
  นายสงกรานต์ พิบูลย์ศักดิ์
  นายกฤตนัย จิรชัย
จัดทำโดย      ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ